9 thoughts on “ Е­¦ж ЎгЃЊе«ЊгЃ„гЃ гЃЈгЃџ - жќѕжњ¬дєєеї—* гѓ» 高須光聖* - 放送室 4 (CD)

  • 4. Два пријавна листа ШВ - 20 за школску /годину (купује се у књижари на Факултету); 5. Признаница о уплати ,оо динара на жиро рачун Грађевинско-.
  • Часови практичних предавања заказују се и одржавају у основним школама према утврђеном распореду.
  • 4. уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период од 1. јануара до јуна године (оверава надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата а .
  • МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ iii седница – понедељак, јануар године, у 18ºº часова.
  • О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Бирање предмета за више године студија.
  • О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О УПИСУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ГРАЂЕВИНАРСТВО И.
  • 4. ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА 32/iv 5. МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА 14/П 6. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА - сви модули велика сала Од октобра настава ће се одржавати према распореду који ће студенти.
  • О Б А В Е Ш Т Е Њ Е. О УПИСУ У ВИШУ И ПОНОВЉЕНУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ШК. 9 /
  • О б, а з л о ж е њ е Директор ЛМК РСВ, Владимир Кнежић, поступајући као првостепени такмичарски орган је у складу са чланом став 2. Дисциплинског правилника РСС, а у вези са чланом 7. став 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[an error occurred while processing the directive]